Prąd stały różni się od prądu zmiennego tym że  nie ma częstotliwości

i w prosty sposób nie można wykryć jego obecności ani wielkości, więc jest

potencjalnie bardziej niebezpieczny niż typowe źródła prądu zmiennego.