Obecnie, ani służby ratowniczo gaśnicze jak również  wykonawcy  i właściciele instalacji fotowoltaicznych nie mieli szybkiego, skutecznego i bezpiecznego sposobu na gaszenie modułów fotowoltaicznych przy jednoczesnym ich wyłączeniu poprzez odizolowanie źródła światłą.